Polityka prywatności

Celem niniejszej polityki prywatności jest przedstawienie Tobie informacji o wszystkich aspektach procesu dotyczącego pozyskiwania, przetwarzania oraz zabezpieczania Twoich danych osobowych w trakcie korzystania przez Ciebie z naszej strony internetowej oraz usług z nią powiązanych. Wyjaśniamy także zasady oraz cele pozyskiwania tych danych. Procesy te są dokonywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 RODO, dane osobowe to wszystkie informacje odnoszące się do zidentyfikowanej lub mogącej być zidentyfikowanej osoby fizycznej, np. jej imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, itp., w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

Według art. 4 ust. 2 RODO, przetwarzanie danych osobowych oznacza każdą operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. Udostępnione przez Ciebie dane osobowe przetwarzamy w różnych celach, przy czym w zależności od celu, zastosowanie mogą mieć różne sposoby zbierania, podstawy prawne przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywania.

Podanie przez Ciebie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziłeś zgodę. W przypadku, gdy postanowisz jednak nie podawać nam niezbędnych do realizacji zamówienia Twoich danych osobowych i nie wyrazisz zgody na ich przetwarzanie, niestety nie będziemy mogli zrealizować Twojego zamówienia.

Przestrzegamy restryktywnej polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby poziom ten z roku na rok był coraz wyższy. Wierzymy, że zapoznanie się z naszą polityką prywatności pozwoli Ci poczuć się bezpiecznie i cieszyć zakupami za pośrednictwem strony internetowej umlaut.online

Prosimy, abyś pamiętał, że w każdej chwili masz prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych. Możesz to zrobić samodzielnie, jak i korzystając z naszej pomocy, której chętnie udzielimy.

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych (dalej: ADO), czyli podmiotem odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym jest:

Szkoła Języków Obcych UMLAUT Katarzyna Mazur
ul. Piastów 10A/1, 66-600 Krosno Odrzańskie
NIP: 9261493555, REGON: 080411229

e-mail: sklep@umlaut.online

II. SYSTEM OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

ADO stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych, a w szczególności: wytyczne Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, a także ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Do najważniejszych elementów zastosowanego systemu ochrony danych osobowych należą:

 1. certyfikat SSL, który gwarantuje, że komunikacja pomiędzy Twoim komputerem a ADO jest szyfrowana 256 bitowym kluczem;
 2. gromadzenie i przetwarzanie tylko niezbędnych danych osobowych i to przez możliwie najkrótszy czas, a na każde działania nie związane z realizacją umowy sprzedaży wymagana jest Twoja oddzielna zgoda,
 3. zbierane i gromadzone przez nas dane osobowe są stosowane oraz ograniczone wyłącznie do celów, według których są przetwarzane;
 4. na bieżąco prowadzimy analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez nas w sposób bezpieczny oraz że dostęp do Twoich danych osobowych, mają tylko osoby uprawnione i przeszkolone w zakresie ochrony danych osobowych, dające gwarancję ich bezpieczeństwa;
 5. podejmujemy wszelkie niezbędne działania, by także nasi podwykonawcy i inne podmioty z nami współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają one Twoje dane osobowe na nasze zlecenie;

III. DANE OSOBOWE

A) REJESTRACJA KONTA

W trakcie rejestracji prosimy o podanie danych niezbędnych do zarejestrowania konta w naszym sklepie internetowym www.umlaut.online i jego obsługi, dzięki czemu nie musisz przy każdym kolejnym zakupie tracić czasu na ponowne wypełniania całego formularza zamówienia. Rejestrując się oszczędzasz czas i pieniądze, gdyż zarejestrowani Klienci uczestniczą w programie lojalnościowym i uzyskują rabaty za wcześniej dokonane zakupy.

Po wcześniejszym zarejestrowaniu się i zalogowaniu na swoje konto, masz również możliwość weryfikacji statusu złożonego zamówienia i historii dokonanych zakupów. Będąc zarejestrowanym i zalogowanym w każdej chwili możesz samodzielnie poprawiać, uzupełniać lub usunąć całkowicie swoje dane z ze sklepu internetowego www.umlaut.online lub zrezygnować z subskrypcji newssletera.

W trakcie rejestracji konta prosimy o podanie następujących danych osobowych:

 1. imię i nazwisko – niezbędne nam do wystawienia później dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;
 2. adres (ulica, numer domu lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny nam do wystawienia później dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;
 3. e-mail – niezbędny do logowania i komunikacji związanej z korzystaniem ze sklepu internetowego www.umlaut.online;
 4. numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).

B) ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

W trakcie składania zamówienia prosimy o podanie nam danych niezbędnych do realizacji zamówienia, które w przypadku zarejestrowanych Klientów częściowo pobierane są automatycznie z danych podanych przy nich podczas rejestracji konta.

Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie następujących danych osobowych:

 1. imię i nazwisko lub nazwa firmy / instytucji – niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;
 2. numer NIP – niezbędny do wystawienia faktury bez VAT dla przedsiębiorców,
 3. adres (ulica, numer domu lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do wystawienia dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;
 4. e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;
 5. numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).

W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia wybierzesz dostawę na inny adres niż wskazany przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie następujących danych osobowych:

 1. imię i nazwisko lub nazwa firmy / instytucji – niezbędne nam do zaadresowania przesyłki;
 2. adres (ulica, numer domu lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny nam do wystawienia później dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;
 3. numer telefonu do odbiorcy przesyłki – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).

W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia wybierzesz wystawienie dokumentu sprzedaży na inne dane niż wskazane przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie następujących danych osobowych:

 1. imię i nazwisko lub nazwa firmy / instytucji – niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;
 2. numer NIP – niezbędny do wystawienia faktury bez VAT dla przedsiębiorców,
 3. adres (ulica, numer domu lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do wystawienia dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;

C) NEWSLETTER

Newsletter, to elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez ADO za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail lub sms’ów, która umożliwia wszystkim osobom, które wyraziły zgodę na jej otrzymywanie, automatyczne otrzymywanie od Sprzedającego cyklicznych treści kolejnych informacji handlowych o towarach i promocjach na nie oferowanych przez ADO. W przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na jego otrzymywanie prosimy jedynie o podanie Twojego adresu e-mail lub numeru telefonu, na które przesyłane będę informacje handlowe o towarach i promocjach na nie oferowanych przez ADO. W każdej chwili możesz zrezygnować z usługi newslettera logując się na swoje konto na naszej stronie internetowej, klikając link anulujący subskrypcję newslettera, który znajduje się w stopce każdego otrzymanego przez Ciebie od nas newslettera lub wysyłając nam wiadomość e-mail o chęci rezygnacji z subskrybowania newslettera.

D) MARKETING

ADO przetwarza Twoje dane osobowe w celu realizowania podejmowanych przez niego działań marketingowych.

Działania te mogą polegać w szczególności na:

 • wyświetlaniu Tobie treści marketingowych, które nie są dostosowane do Twoich preferencji (reklama kontekstowa);
 • wyświetlaniu Tobie treści marketingowych odpowiadających Twoim zainteresowaniom (reklama behawioralna);
 • kierowaniu wiadomości sms lub e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe;
 • prowadzenie innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub za pomocą wiadomości sms oraz działania telemarketingowe).

W celu realizowania działań marketingowych ADO w niektórych przypadkach wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych osobowych ADO dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość. Dokonując tego rodzaju profilowania ADO nie stosuje jednak w stosunku do osób fizycznych profilowania wywołującego wobec nich skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nie wpływających.

Reklama kontekstowa – ADO przetwarza Twoje dane osobowe dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Ciebie reklamy kontekstowej, tj. reklamy, która nie jest dopasowana do Twoich preferencji.

Reklama behawioralna – ADO przetwarza Twoje dane osobowe, w tym dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych narzędzi i technologii, dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Ciebie reklamy behawioralnej, tj. reklamy, która jest dopasowana do Twoich preferencji. Przetwarzanie Twoich danych osobowych obejmuje wówczas także ich profilowanie. Wykorzystanie zebranych za pośrednictwem tej technologii danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu ADO i tylko pod warunkiem, że wyraziłeś uprzednio zgodę na wykorzystanie plików cookie. Zgoda na wykorzystanie plików cookies może być wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki, a także może zostać w każdym momencie wycofana, w szczególności poprzez wyczyszczenie historii cookies oraz wyłączenie obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki.

Marketing bezpośredni – jeżeli zapisałeś się do newslltera, a tym samym wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych za pośrednictwem e-mail lub wiadomości sms, Twoje dane osobowe będą przetwarzane dla celu przesyłania Ci takich informacji handlowych. Masz ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.

Portale społecznościowe – ADO przetwarza Twoje dane osobowe podczas odwiedzania przez Ciebie profili ADO prowadzonych w mediach społecznościowych (np. Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, Google +). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Ciebie o aktywności ADO oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z Tobą za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Masz ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu.

E) KOMUNIKACJA

W przypadku chęci skomunikowania się z nami, np. za pośrednictwem wiadomości e-mail lub poprzez kontakt przez naszą stronę internetową, dane osobowe, które nam przekażesz (adres email, a jeśli dotyczy, także imię i nazwisko, numer telefonu, lub dane osobowe przekazane w trakcie konwersacji), będą przechowywane i przetwarzane przez nas w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania, prośby lub w innych celach wskazanych w korespondencji. Usuwamy dane osobowe, o których mowa powyżej, kiedy ich przechowywanie nie jest konieczne, jeśli nie istnieje ustawowy obowiązek retencji lub jeśli nie ma konieczności kontrolowania okresów przedawnienia. W każdym innym przypadku zostaną one zanonimizowane i nie będą przetwarzane. Prosimy więc nie przekazywać nam informacji i danych osobowych, o które wprost nie prosimy lub nie mają znaczenia z punktu widzenia realizacji umowy lub obowiązku prawnego.

IV. CZAS I CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podane przez Ciebie dane osobowe są przetwarzane przez ADO w jednym bądź kilku następujących celach:

 • na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody w celu określonym w treści zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • w celu zawarcia umowy na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celu wykonania i na podstawie zawartej z nami umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celu rozpatrywania Twoich reklamacji w związku z zawartą z nami umową (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celu wykonania nałożonych na nas wymogów ustawowych wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości (podstawa z art. 6 1 lit. c RODO);
 • w celu analitycznym i statystycznym, który polega na prowadzeniu analiz zachowań oraz aktywności użytkowników naszej strony internetowej, a także ich preferencji mający na celu poprawę jakości oraz adekwatności stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług, co jest naszym prawnym uzasadnionym interesem, (podstawa z art. 6 ust.1 lit. f RODO);
 • w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnym uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust.1 lit. f RODO);
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnym uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust.1 lit. f RODO);
 • w celu badania satysfakcji i preferencji użytkowników naszej strony internetowej z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia naszych produktów i usług, co jest naszym prawnym uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust.1 lit. f RODO);
 • w celu badania rynku z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez nas w czasie realizacji umowy, co jest naszym prawnym uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust.1 lit. f RODO),
 • w celu oferowania Tobie przez nas naszych produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni ADO), co jest naszym prawnym uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust.1 lit. f RODO),
 • w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu wyświetlania użytkownikom naszej strony internetowej i zawartych na niej treści marketingowych, które nie są dostosowane do ich preferencji (reklama kontekstowa), w celu tworzenia i wykorzystywania profili użytkowników naszej strony internetowej w celu wyświetlania im treści marketingowych, odpowiadających ich zainteresowaniom (reklama behawioralna), kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe; prowadzenie innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną), co jest naszym prawnym uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust.1 lit. f RODO);
 • w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana użytkownikom naszej strony internetowej treści zamieszczonych w sklepie internetowym i udostępniania formularzy kontaktowych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony na naszej stronie internetowej formularz kontaktowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celu zapobiegania nieuprawnionemu dostępowi do sieci łączności elektronicznej i rozprowadzaniu złośliwych kodów, przerywanie ataków typu „odmowa usługi”, a także przeciwdziałanie uszkodzeniu systemów komputerowych i systemów łączności elektronicznej, co jest naszym prawnym uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust.1 lit. f RODO).

Okres przetwarzania przez ADO Twoich danych osobowych zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu ich przetwarzania. Co do zasady Twoje dane osobowe przetwarzane będą przez czas świadczenia usługi lub zrealizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes ADO.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. I tak, dane osobowe które nam przekazałeś w celu:

 • zawarcia i wykonania umowy będę przetwarzane przez czas trwania umowy i do czasu upływu terminów do dochodzenia roszczeń;
 • rozpatrywania reklamacji będą przetwarzane przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji;
 • dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową będę przetwarzane do czasu prawomocnego zakończenia postępowań w tym postępowania egzekucyjnego;
 • archiwizowania dokumentów rozliczeniowych będę przetwarzane do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego;
 • obsługi zapytań i innych wniosków do nas kierowanych, w tym zapewnienie rozliczalności prowadzonych przez ADO działań przez okres 3 lat.

W sytuacji, gdy nie potrzebujemy wykonywać innych operacji na Twoich danych osobowych niż ich przechowywanie (np. gdy przechowujemy treść zlecenia na potrzeby obrony przed roszczeniami), do momentu trwałego usunięcia lub zniszczenia Twoich danych osobowych dodatkowo je zabezpieczamy poprzez pseudonimizację. Pseudonimizacja polega na zaszyfrowaniu danych osobowych, czy też zbioru danych osobowych w taki sposób, że bez dodatkowego klucza nie da się ich odczytać, a zatem takie informacje stają się całkowicie bezużyteczne dla osoby nieuprawnionej.

Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane. Anonimizacja danych polega na przekształceniu danych osobowych w sposób uniemożliwiający przyporządkowanie poszczególnych informacji do określonej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Jest to proces nieodwracalny. Nie można więc powrotnie zidentyfikować osób, do których dane należą, a więc de facto przestają one być danymi osobowymi.

V. COOKIES – DANE OSOBOWE, KTÓRE POBIERANE SĄ AUTOMATYCZNIE PO WEJŚCIU NA NASZĄ STRONĘ INTERNETOWĄ

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne, w szczególności małe pliki tekstowe, które zapisywane są automatycznie na Twoim komputerze, tablecie, smartfonie lub innym urządzeniu mobilnym w czasie przeglądania przez Ciebie i korzystania z naszej strony internetowej, które służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na naszej stronie internetowej, w tym przede wszystkim w celu jej poprawnego działania lub poprawienia jej funkcjonalności.

Pliki cookies nie identyfikują Ciebie bezpośrednio, ale identyfikują przeglądarkę lub urządzenie, z którego korzystasz.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies. W przypadku, gdy nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, możesz zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy Twojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących z naszej strony internetowej nie będziemy mogli zagwarantować Ci jej poprawnego działania.

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin naszej strony internetowej chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka, a informację o tym, jak to zrobić, znajdziesz w plikach pomocy Twojej przeglądarki internetowej.

Nasza strona internetowa wykorzystuje dwa rodzaje plików cookies: „sesyjne” (ang. session cookies) i „stałe” (ang. persistent cookies).

Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia naszej strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (Twojej przeglądarki internetowej). Te cookies są obowiązkowe, aby niektóre aplikacje lub funkcjonalności naszej strony internetowej działały poprawnie. Należące do tej kategorii pliki cookies wykorzystywane są przez nas m.in. po to, aby zapewnić Ci:

 • utrzymanie Twojej sesji,
 • zapisanie stanu Twojej sesji,
 • zapisanie informacji pozwalającej Tobie na anonimowe zalogowanie się,
 • zapisanie informacji niezbędnych do działania koszyka internetowego w przypadku zakupów internetowych za pośrednictwem naszej strony internetowej,
 • monitoring dostępności naszych usług.

Cookies „stałe” są przechowywane w Twoim urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie. Ten rodzaj cookies zezwala na przekazywanie informacji na nasz serwer za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową. Ułatwiają one Tobie korzystanie z naszej strony internetowej. „Stałe” cookies są również nazywane jako tzw. cookies „śledzące” (ang. tracking cookies). Należące do tej kategorii pliki cookies wykorzystywane są przez nas m.in. po to, aby zapewnić Ci:

 • przywrócenie ostatnio odwiedzanego przez Ciebie widoku przy następnym zalogowaniu,
 • zapamiętanie Twojego wyboru w kwestii zaprzestania wyświetlania wybranego komunikatu lub wyświetlenia go określoną liczbę razy,
 • przywrócenie Twojej sesji,
 • zapamiętanie ostatnio wybranej kategorii w produkcie,
 • sprawdzenie czy zapis do plików cookies funkcjonuje prawidłowo,
 • umożliwienie automatycznego zalogowania do produktu (opcja „zapamiętaj mnie”);
 • dopasowanie zawartości produktów do Twoich preferencji,
 • wyświetlenie ostatnio przeglądanych produktów w naszym sklepie internetowym;
 • wyświetlenie ostatnio wybranego parametru sortowania.

Stosowane przez nas pliki cookies służą przede wszystkim optymalizacji obsługi osób odwiedzających naszą stronę lub z niej korzystających podczas korzystania z naszej strony internetowej, a także do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania naszej strony internetowej, ruchów na niej i źródeł jej odwiedzin oraz oceny poprawności i skuteczności prowadzonych przez nas działań marketingowych. Na podstawie zebranych danych możemy np. ocenić jak udane były zastosowane przez nas środki marketingowe. W tym celu korzystamy z wielu technologii, narzędzi, funkcji, skryptów, wtyczek i programów, które znajdują się na naszym serwerze lub serwerach naszych partnerów biznesowych (m.in. Google Inc. z siedzibą w Mountain View (CA, USA) i Facebook Inc. z siedzibą w Menlo Park (CA, USA)), którzy świadczą dla nas te usługi lub udostępniają nam narzędzia umożliwiające nam przeprowadzenie tych procesów. Na potrzeby tej współpracy przeglądarka internetowa lub inne oprogramowanie zainstalowane na urządzeniu osób odwiedzających naszą stronę internetową lub z niej korzystających, zapisuje również cookies „podmiotów zewnętrznych” (ang. third parties cookies), które pochodzą z serwerów firm i dostawców usług z nami współpracujących, których lista stale się zmienia, które wykorzystują pliki cookies m.in. w następujących celach:

 • monitorowania ruchu na naszej stronie internetowej,
 • zbierania anonimowych, zbiorczych danych analitycznych i statystycznych, które pozwalają nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy naszej strony internetowej korzystają z niej i umożliwiają nam ciągłe jej doskonalenie,
 • ustalania liczby anonimowych użytkowników naszej strony internetowej,
 • kontrolowania, jak często pokazywana jest użytkownikom naszej strony internetowej wybrana treść,
 • badania zapisów na newslettery i wysyłki mailingu,
 • wykorzystania systemu personalizowanych rekomendacji dla e-commerce,
 • prezentowania reklam dostosowanych do indywidualnych preferencji użytkowników naszej strony internetowej,
 • wykorzystania narzędzi do komunikacji,
 • integracji z portalami społecznościowymi,
 • dokonywania płatności internetowych.

Dla realizacji tych działań wykorzystujemy m.in. takie narzędzia jak: Google Analytics, Google Ads, Piksel Facebooka, Atrybucja Facebooka, GetReponse, Ceneo. Więcej informacji na temat plików cookies wspomnianych podmiotów znajduje się w ich politykach prywatności.

Ze względu na niezbędność i cel jakiemu służą pliki cookies możemy je podzielić na:

 • „niezbędne” pliki cookies zapewniają działanie funkcji, bez których nie można by było korzystać z naszej strony internetowej we właściwy sposób, np. zapewniają, że po zalogowaniu się na swoje konto pozostaniesz zalogowany przy wchodzeniu na różne podstrony naszej strony internetowej; te pliki są wykorzystywane wyłącznie przez nas, a ich używanie na naszej stronie internetowej możliwe jest bez Twojej zgody; z tego względu, pliki te nie mogą być aktywowane lub deaktywowane indywidualnie, jednakże możesz je w każdej chwili dezaktywować w Twojej przeglądarce internetowej;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach naszej strony internetowej;
 • „wydajnościowe” pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z naszej strony internetowej; dzięki nim zbieramy informacje o tym jak nasza strona internetowa jest używana w celu poprawienia jej atrakcyjności, treści oraz funkcjonalności; te pliki pomagają nam, na przykład, ustalić, czy oraz które podstrony naszej strony internetowej są odwiedzane, a także jakimi treściami są w szczególności zainteresowane osoby odwiedzające naszą stronę internetową lub z niej korzystające; za ich pomocą rejestrujemy w szczególności liczbę wizyt na stronie, liczbę odwiedzonych podstron, czas spędzony na naszej stronie internetowej, kolejność odwiedzanych podstron naszej strony internetowej, jakie hasła wyszukiwania doprowadziły do nas osoby odwiedzające naszą stronę lub z niej korzystające, kraj, region oraz, jeśli dotyczy, miasto z którego został dokonany dostęp, a także odsetek urządzeń mobilnych wykorzystywanych do odwiedzenia naszej strony internetowej; rejestrujemy również ruch, kliknięcia oraz przewijanie wykonywane za pomocą myszki komputerowej, w celu zrozumienia, które obszary naszej strony internetowej są szczególnie interesujące dla osób odwiedzających naszą stronę internetową lub z niej korzystających; w oparciu o zgromadzone dane możemy precyzyjnie dopasować treści na naszej stronie internetowej do indywidualnych potrzeb osób odwiedzających naszą stronę internetową lub z niej korzystających oraz zoptymalizować naszą ofertę;
 • „funkcjonalne” pliki cookies umożliwiają naszej stronie internetowej przechowywać informacje uprzednio przez Ciebie przekazane (takie jak zarejestrowane imię lub wybór języka), a także umożliwiają zaoferowanie osobom odwiedzającym naszą stronę lub z niej korzystających ulepszonych i bardziej spersonalizowanych funkcji w oparciu o te informacje; te pliki zbierają i przechowują tylko anonimowe informacje, więc nie mogą śledzić Twojej aktywności na innych stronach internetowych;
 • „reklamowe / marketingowe” pliki cookies umożliwiają dostarczanie osobom odwiedzającym naszą stronę internetową lub z niej korzystających treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań; pliki te pochodzą od zewnętrznych podmiotów zajmujących się reklamą i marketingiem i są wykorzystywane do zbierania informacji o stronach internetowych odwiedzonych przez ich użytkowników w celu stworzenia dla nich sprofilowanej reklamy; ich używanie wymaga wyraźnej zgody osób odwiedzających naszą stronę internetową lub z niej korzystających; zgoda ta może być wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki internetowej, a także może zostać w każdym momencie wycofana, w szczególności poprzez wyczyszczenie historii cookies oraz wyłączenie obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

System informatyczny, z którego korzystamy, automatycznie gromadzi również adresy IP osób odwiedzających naszą stronę internetową lub z niej korzystających w oparciu o analizę logów dostępowych urządzeń, z których korzystają osoby odwiedzające naszą stronę internetową lub z niej korzystających. Dane te wykorzystywane są w diagnozowaniu problemów związanych z pracą serwera, na którym umieszczona jest nasza strona, analizie ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu naszą stroną internetową. Adres IP wykorzystywany jest przez nas ponadto w celach statystycznych, tj. do gromadzenia i analizy danych osób odwiedzających naszą stronę internetową lub z niej korzystających. Na podstawie uzyskanych w podany wyżej sposób informacji w szczególnych przypadkach sporządzane są zbiorcze. Obejmują one zwykle informacje o oglądalności naszej strony internetowej. Zestawienia te nie zawierają jednak, co wymaga wyraźnego zaakcentowania, żadnych danych pozwalających na identyfikację (określenie tożsamości) osób odwiedzających naszą stronę internetową lub z niej korzystających.

Dane osobowe, które gromadzimy w związku z korzystaniem przez osoby odwiedzające naszą stronę internetową lub z niej korzystających niejednokrotnie przetwarzane są w sposób zautomatyzowany, w tym dla celów profilowania. Przez „profilowanie” należy rozumieć dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na ich wykorzystywaniu do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów jej pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się. Profilujemy w celu analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań osób odwiedzających naszą stronę internetową lub z niej korzystających w celu dopasowywania treści znajdujących się na naszej stronie internetowej do indywidualnych preferencji tych osób, a nadto w celu dopasowania oferty marketingowej do wyżej wymienionych preferencji. Proces ten nie wywołuje jednak wobec osób fizycznych odwiedzających naszą stronę internetową lub z niej korzystających żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób nie wpływa na ich sytuację. Na potrzeby profilowania przetwarzamy co do zasady dane, które uprzednio podlegały pseudonimizacji lub takie dane, które zostały przez nas zagregowane. Zapewniamy, że nie przetwarzamy żadnych danych sensytywnych (wrażliwych). Jeśli nie możemy osiągnąć celu inaczej niż poprzez profilowanie danych osobowych nie zpseudonimizowanych lub niezagregowanych, wykorzystujemy do tego typowe dane: adres e-mail i IP lub pliki cookies.

W oparciu o pliki cookies posługujemy się również technologia pozwalającą nam na dotarcie z przekazem reklamowycm do osób, które już wcześniej odwiedziły naszą stronę internetową na innych stronach internetowych, które odwiedzają, w tym należących do podmiotów współpracujących z naszymi partnerami (retargeting).

VI. POLITYKA PRYWATNOŚCI BEZPIECZEŃSTWA PARTNERÓW ADO

ADO nie odpowiada jednak za standard i politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli, operatorów czy administratorów tych stron, a także za pliki cookies pochodzące z ich serwerów. Dlatego zalecamy weryfikację każdego z naszych partnerów w zakresie własnym i samodzielne podjęcie decyzji, czy chcesz powierzyć im Twoje dane osobowe. Aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatności naszych partnerów biznesowych, których siedziby znajdują się poza obszarem Unii Europejskiej, prosimy o zapoznanie się z ich politykami prywatności:

Jeżeli stwierdzisz, że nie chcesz, aby pliki cookies tych podmiotów zapisywały się na Twoim urządzeniu końcowym, możesz je w każdej chwili dezaktywować w Twojej przeglądarce internetowej.

VII. PRZEKAZYWANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

W celu realizacji naszych usług, zgromadzone przez ADO dane osobowe są przekazywane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom usług hostingowych, dostawcom platform, podmiotom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmiotom świadczącym usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe, operatorom usług pocztowych i podmiotom świadczącym usługi transportowe, agencjom marketingowym, dostawcom usług zarządzania klientami i przetwarzania, podmiotom dokonującym wysyłki newsletterów i ich analizy oraz organom państwowym i osobom trzecim w zakresie, w jakim nakazuje to obowiązujące prawo. Wszystkie wymienione tutaj kategorie odbiorców danych osobowych, działają wyłącznie na polecenie ADO lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wykorzystują Państwa dane osobowe tylko do realizacji celów świadczonych przez nich na rzecz ADO lub w wykonaniu obowiązków wynikających z przepisów prawa.

W przypadku zakupu dokonanego od podmiotu innego niż ADO, na platformie Marketplace, Twoje dane osobowe zostaną ujawnione sprzedawcy w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży.

W przypadku uzyskania Twojej zgody, Twoje dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych.

W każdym przypadku przekazania danych osobowych, ADO zawiera przed ich przekazaniem z tymi podmiotami stosowne umowy powierzenia, gwarantujące najwyższy standard ochrony i zachowanie poufności oraz bezpieczeństwa danych osobowych, a także ich wykorzystanie jedynie w celu realizacji umownego lub prawnego obowiązku ADO.

Do udostępnienia danych osobowych osób, których te dane dotyczą, na przykład w przypadku przekazywania danych z logowania z naszej strony internetowej na stronę lub serwis społecznościowy obsługiwany przez stronę trzecią, jak np. Facebook lub Twitter, wymagana jest zawsze Twoja wyraźna zgoda.

Podmiotami, którymi ADO udostępnia dane osobowe są m.in.:

 • InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków (KRS: 0000418380) – w zakresie doręczania przesyłek listowych i paczek;
 • DPD Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Mineralna 15, 02-274 Warszawa (KRS: 0000028368) – w zakresie doręczania przesyłek listowych;
 • DHL Parcel Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Osmańska 2, 02-823 Warszawa (KRS: 0000631916) – w zakresie doręczania przesyłek listowych i paczek;
 • Krajowy Integrator Płatności S.A. ul. Św. Marcin 73/6 61-808 Poznań; NIP: 7773061579 REGON: 300878437 KRS: 0000412357) – w zakresie obsługi systemu płatności online za pośrednictwem serwisu tpay.com;
 • Web INnovative Software Sp. z o.o., ul. Bolesława Krzywoustego 105/21, 51-166 Wrocław (KRS: 0000342082) – w zakresie fakturowania online za pośrednictwem serwisu wfirma.pl;
 • Automattic Inc. z siedzibą w San Francisco, USA, adres: 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, USA – w zakresie świadczenia usług sklepowych, obsługi zamówień oraz tworzenia stron internetowych za pomocą usług WooCommerce i WordPress.

VIII. PRZEKAZYWANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY I TERYTORIUM UNII EUROPEJSKIEJ

Co do zasady przechowujemy Twoje dane osobowe w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Unii Europejskiej. Z uwagi jednak na fakt, iż korzystamy również z usług podmiotów, których siedziby znajdują się poza terenem Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Unii Europejskiej, dane, które zbieramy, gdy korzystasz z naszej strony internetowej lub usług są przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Unii Europejskiej do krajów, których prawo w zakresie ochrony danych osobowych różni się od tego obowiązującego na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Unii Europejskiej lub kraju Twojego zamieszkania. Przekazując dane osobowe pilnujemy, aby prawo państwa, do którego je przekazujemy zostało wcześniej uznane przez Komisję Europejską jako prawo o adekwatnym poziomie ochrony. Gdy odbiorca danych osobowych posiada siedzibę w kraju, którego prawo nie zostało uznane za adekwatne przez Komisję Europejską, upewniamy się, aby przekazywanie danych osobowych odbywało się zgodnie ze standardowymi klauzulami umownymi Komisji Europejskiej, które gwarantują odpowiedni poziom ochrony prywatności i podstawowe prawa osób, lub ekwiwalentne gwarancje, lub w przypadku Stanów Zjednoczonych, że odbiorca przestrzega zasad programu Tarcza Prywatności (Privacy Shield). Na Twój wniosek, możemy przekazać Tobie listę krajów trzecich, do których Twoje dane osobowe są transferowane.

IX. TWOJE PRAWA

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w stosunku do swoich danych osobowych masz prawo do:

 1. Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie osobie zgłaszającej takie żądanie ADO przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia.
 2. Prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie ADO przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie.
 3. Prawo do sprostowania danych – na tej podstawie ADO usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie.
 4. Prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane.
 5. Prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie ADO zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych).
 6. Prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, ADO wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie ADO jak i tego innego podmiotu.
 7. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu.
 8. Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu ADO (np. dla celów analitycznych lub statystycznych lub ze względów związanych z ochroną mienia). Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie ADO.
 9. Prawo wycofania zgody – jeżeli Administrator przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, w każdej chwili możesz wycofać tę zgodę — wedle własnego uznania.
 10. Prawo do wniesienia skargi – jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prawa te są niezbywalne i nie mogą być ograniczane.

Wniosek dotyczący realizacji Twoich praw możesz złożyć:

 • w formie pisemnej na adres ADO: Szkoła Języków Obcych UMLAUT, Piastów 10A/1, 66-600 Krosno Odrzańskie lub
 • drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@umlaut.online,

Wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać kto składa wniosek i czego dotyczy żądanie, tj. w szczególności:

 • z jakiego uprawnienia chcesz skorzystać (np. prawo do otrzymania kopii danych, prawo do usunięcia danych, itd.);
 • jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie (np. korzystanie z określonej usługi, aktywność w określonym serwisie internetowym, otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe na określony adres email, itp.);
 • jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie (np. cele marketingowe, cele analityczne, itp.).

Jeżeli ADO nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do Ciebie o dodatkowe informacje.

Odpowiedź na zgłoszenia zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, ADO poinformuje Ciebie o przyczynach takiego przedłużenia. 

Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail, z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem zwykłym na adres przez Ciebie wskazany, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (w takim przypadku należy podać adres e-mail).

Jeżeli Administrator przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody Administrator ma prawo przetwarzać Twoje dane osobowe i odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

W razie jakichkolwiek wątpliwości, zawsze chętnie udzielimy Ci pomocy i informacji.

X. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

ADO zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania ADO lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem. W takim przypadku zostaniesz powiadomiony poprzez wiadomość wyświetloną na stronie lub w inny, właściwy sposób, i poproszony o zapoznanie się ze zaktualizowaną polityką. Jeśli posiadasz konto na naszej stronie internetowej, zostaniesz również powiadomiony mailowo lub za pomocą powiadomienia dostępnego w Twoim koncie.

Aktualny tekst polityki prywatności zawsze będzie znajdować się pod adresem: https://umlaut.online/polityka-prywatnosci/

XI. PYTANIA I KONTAKT

ADO kontaktuje się z Tobą korzystając z podanego przez Ciebie adresu e-maila, a tylko w szczególnych sytuacjach korzystamy z podanego przez Ciebie numeru telefonu.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych zachęcamy do kontaktu e-mail: sklep@umlaut.online.

W przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia Twoich danych osobowych, o ile nie możesz lub nie chcesz zrobić tego samodzielnie, prosimy o kontakt e-mail: sklep@umlaut.online.

W powyższych sprawach można również korespondować z nami listownie pod adresem: Szkoła Języków Obcych UMLAUT, Piastów 10A/1, 66-600 Krosno Odrzańskie.

0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu